Propostes de la Comissió per els Pressupostos Participatius

Les propostes escollides per la Comissió de Residus, Aigua i Energia per afegir als Pressupostos Participatius són els següents:
  • Incloure en els pressupostos el cost econòmic d’elaborar un projecte d’instal·lació fotovoltaica per abastir el consum elèctric de l’enllumenat públic municipal.

  • Dotar l’organisme competent dels recursos materials necessaris per tal que pugui fer complir l’ordenança del soroll.


  • Adquisició d’una deixalleria mòbil.

  • Instal·lació de dipòsits per a la recollida de pluvials per la neteja de carrers i reg.

No hay comentarios: